Klassisk-Dressur

  • מחבר:

באחד מכפרי הסביבה ממתין לי החדר שבו אשהה את סוף היום,הלילה ובוקר יום המחר. מעלה את כתובת המקום על המפות של גוגל שמביאים אותי הישר לפתח החווה שבה אשהה…. וכן:גם פה ההפתעה היא בקרשנדו ענק. לא התאפקתי וגם את תמונת החווה אצרף מיד – לעיניכם.

לילה טוב ונתראה…. מחר.

מנחם.