בעקבות אנדרסן – Valdemars Castle

  • מחבר:

בקיץ 1830 ערך אנדרסן,הצעיר,מסע בדרום זילנד ובבחלק מאי הולדותו פונאן.

אנדרסן,במהלך המסע הזה,ביקר במספר מקומות בדרום פונאן אבל דווקא Valdemars Castle השאיר אצלו את הרושם העז ביותר,ואנדרסן התייחס לזה ביומן המסע שכתב.


היום Valdemars Castle הוא מבנה בבעלות פרטית,ומידי פעם,הבעלים,משכירים חלקים ממנו למי שמעוניין בעיקר תירי קיץ שהפרוטה מצויה בכיסים.


בביקורי במקום לא התאפשרה כניסה למבנה עצמו אך הגישה לסביבתו היא חופשית לטובת הציבור

מנחם