בעקבות אנדרסון – Glorup Manor House

  • מחבר:

אחד המקומות,בפונאן,שאותם הרבה אנדרסן לפקוד בין השנים 1839-1869.

כשידעו על הגעתו,בעלי הבית היו שולחים את הכירכה הפרטית שלהם כדי שתיקח את אנדרסון מהנמל ב Nyborg אל הבית שהיה מקום מושבו של אחד מאצילי הממלכה הדנית.

אנדרסן ניצל את שהותו בבית הלורד,וגם את השקט והשלווה שבסביבתו,על מנת לכתוב את סיפוריו ורבים מהם נכתבו שעת שהותו במקום.


האחוזה נבנתה ב 1590 וב 1765 שופצה מחדש בסגנון הברוק.הטירה,היום,היא בבעלות ברטית של צאצאי הלורד,מטיבו של אנדרסן אבל ישנה גישה חופשית,לציבור,לבקר במקום,וכך עשיתי.

מנחם